Miljö &
hållbarhet

Ledande inom hållbarhetsarbete i vår bransch.

Vi tror på en framtid med ett cirkulärt mind-set där det nya byggs med det gamla och där hälsa och goda sociala relationer är avgörande för att bygga olika och blomstrande samhällen.

Vi arbetar mot att göra T.31 så miljövänligt och hållbart som möjligt. Därför har vi tagit vara på befintliga material så långt det går och återanvänt handfat, armaturer, gipsskivor och dörrar för att återbruka dessa i såväl T.31 som i andra projekt.

Cirkulärt samarbete och återbruk

I vårt cirkulära samarbete med Tarkett har vi sparat över 37 ton CO2.

Tarkett har tagit hand om 5-6 000 kvm utriven Linoleum. Golvet har skickats till Tarketts fabrik i Italien där det malts ned och används igen som fyllmedel i nya Linoleumgolv. Tack vare detta samarbete räddas golvet från förbränning och vi sparar över 37 ton Co2 inklusive utsläpp ifrån frakt, vilket motsvarar cirka 5 personers totala Co2-utsläpp under ett år.  

För att visa hur vi arbetar med återbruk har vi installerat vad vi kallar Återbruket i direkt anslutning till vår visningsyta för kontorslokaler. Här vill vi visa att vi lever som vi lär!
Med exempel från huset illustrerar vi vad vi kan behålla, återanvända, återvinna, använda för energiåtervinning och hur vi minimerar avfall. Allt enligt vår Återbrukstrappa.

 

 

Återbrukstrappan

Så arbetar vi cirkulärt

1. Förebygga

Vad kan vi behålla i befintlig planlösning i fastigheten? Måste vi riva väggen och måste vi verkligen byta fönster?

 

2. Återanvända

Vad kan vi återanvända av det vi demonterar? Kan vi sätta upp armaturen i en annan fastighet eller kan innerdörrarna användas någon annanstans i huset?

 

3. Materialåtervinna

Hur kan det material vi inte använder återvinnas? Kan gamla mattor bli nya mattor och gamla golv bli nya golv? Kan den gamla betongen bli fyllnadsmaterial i vägarbete?

 

4. Energiåtervinning

Kan det vi demonterar återvinnas som energi? Kan vi förbränna material i fjärrvärmeanläggning för att värma upp våra hus?

 

5. Minimera avfall

Det som slutligen inte kan återbrukas deponeras. Ju bättre vi sorterar under demontering desto mindre material måste deponeras.