Miljö &
hållbarhet

Ledande inom hållbarhetsarbete i vår bransch.

Vi tror på en framtid med ett cirkulärt mind-set där det nya byggs med det gamla och där hälsa och goda sociala relationer är avgörande för att bygga olika och blomstrande samhällen.

I moderniseringen av T31 vill vi ta vara på befintliga material så långt vi kan. Det befintliga teglet ska tvättas och lagas. Nya glaspartier med högre energiklassning och tunnare profiler skapas en samtida, miljöklassad byggnad. Alla material som används ska kunna åldras ihop och vara i samklang med fastighetens ursprungliga karaktär.

Cirkulärt samarbete och återbruk

I vårt cirkulära samarbete med Tarkett har vi sparat över 25 ton CO2.

Tarkett har tagit hand om 5-6 000 kvm utriven Linoleum. Golvet har skickats till Tarketts fabrik i Italien där det malts ned och används igen som fyllmedel i nya Linoleumgolv. Tack vare detta samarbete räddas golvet från förbränning och sparar atmosfären över 25 ton CO2 inklusive utsläpp ifrån frakt.

För att visa hur vi arbetar med återbruk har vi installerat vad vi kallar Återbruket i direkt anslutning till vår visningsyta för kontorslokaler. Här vill vi visa att vi lever som vi lär!
Med exempel från huset illustrerar vi vad vi kan behålla, återanvända, återvinna, använda för energiåtervinning och hur vi minimerar avfall. Allt enligt vår Återbrukstrappa.

 

 

Återbrukstrappan

Så arbetar vi cirkulärt

1. Förebygga

Vad kan vi behålla i befintlig planlösning i fastigheten? Måste vi riva väggen och måste vi verkligen byta fönster?

 

2. Återanvända

Vad kan vi återanvända av det vi demonterar? Kan vi sätta upp armaturen i en annan fastighet eller kan innerdörrarna användas någon annanstans i huset?

 

3. Materialåtervinna

Hur kan det material vi inte använder återvinnas? Kan gamla mattor bli nya mattor och gamla golv bli nya golv? Kan den gamla betongen bli fyllnadsmaterial i vägarbete?

 

4. Energiåtervinning

Kan det vi demonterar återvinnas som energi? Kan vi förbränna material i fjärrvärmeanläggning för att värma upp våra hus?

 

5. Minimera avfall

Det som slutligen inte kan återbrukas deponeras. Ju bättre vi sorterar under demontering desto mindre material måste deponeras.